Schoolcraft Community Library

kidspeak-start-learning-250×250-ask

Happy Thanksgiving!

Happy Thanksgiving!

Thursday, November 24 - Sunday, November 27    
 
Holiday Closings

Holiday Closings

Saturday, November 26    
 
Staff Meeting Closing

Staff Meeting Closing

Wednesday, November 30    
12:00 pm - 1:00 pm
The library will be closed on Wednesdays from 12-1 for  our staff meetings.   Thank you for your understanding!
Staff Meeting Closing

Staff Meeting Closing

Wednesday, December 7    
12:00 pm - 1:00 pm
The library will be closed on Wednesdays from 12-1 for  our staff meetings.   Thank you for your understanding!